چهارشنبه , ۵ مهر ۱۴۰۲

برچسب: پهپاد

سامانه پدافندی شاهد

سامانه اخلالگر شاهد

سامانه اخلالگر شاهد پدافند گبندی و سامانه اخلال‌گر ریزپرنده ها؛ سامانه های جلوگیری از عملیات جاسوسی تحلیلگر رسانه هشتگ نظامی ...

پهپاد دلتای جاسوسی

اولین پهپاد دلتای جاسوسی

اولین پهپاد دلتای جاسوسی سری ترین پروژه نظامی سپاه، سفره ماهی پرنده/ اولین پهپاد دلتای جاسوسی با قابلیت بمب افکن ...