سه شنبه , ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

برچسب: اسراعیل

مردخای کیدار

مردخای کیدار مامور موساد

بررسی سخنان مردخای کیدار مامور موساد  مامور موساد: ما در اربیل پایگاه داریم و باید ایران را تکه تکه کنیم ...